Skånes Dartförbund (SkDF) 2019/2020
2943995 Alexander Nilsson - Colosseum DK

Mästerskapsserien    Kort Set: Singel  Dubbel    Outstanding Player Poäng: SkDF      Korsreferens: Dubbel Alla Serier: Historik

190926 Mästerskapsserien Omg. 1 Pikado - Colosseum 7-13 33-40
191010 Mästerskapsserien Omg. 2 Colosseum - DODA 1 5-15 20-47
191024 Mästerskapsserien Omg. 3 Teckomatorp - Colosseum 13-7 38-24
191107 Mästerskapsserien Omg. 4 Colosseum - Asmundtorps IF 9-11 34-38
191121 Mästerskapsserien Omg. 5 Peter Pan - Colosseum 10-10 39-40
191205 Mästerskapsserien Omg. 6 Colosseum - DODA 2 18-2 49-24
200116 Mästerskapsserien Omg. 7 Colosseum - Flights 7-13 28-40
200130 Mästerskapsserien Omg. 8 Colosseum - Pikado 14-6 42-27
200213 Mästerskapsserien Omg. 9 DODA 1 - Colosseum 15-5 48-25
200227 Mästerskapsserien Omg. 10 Colosseum - Teckomatorp 6-14 30-42
200312 Mästerskapsserien Omg. 11 Asmundtorps IF - Colosseum 17-3 47-24
200326 Mästerskapsserien Omg. 12 Colosseum - Peter Pan 13-7 40-28


Skånes Dartförbund (SkDF) 2019/2020
MästerskapsserienPikado - Colosseum   7 - 13   (33 - 40)

Omg. 1
190926
Pikado Kort Set Ton 180 Hög Utgång Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S4 Rolf Nilsson  
 
 
 
 
 
3         Alexander Nilsson 21 21  
 
6   142     2 - 3 0 - 9
S7 Martin Kaunitz  
 
 
 
 
 
4         Alexander Nilsson 17  
 
 
 
3         1 - 3 0 - 6
S10 Niklas Svensson 21  
 
 
 
8         Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
3         3 - 1 2 - 0
S13 Jan Mäkelä  
 
 
 
 
 
3         Alexander Nilsson 17  
 
 
 
4         1 - 3 0 - 6
D2 Jan Mäkelä  
 
 
 
 
 
1         Johan Nilsson 19  
 
 
 
6         1 - 3  
Rolf Nilsson         Alexander Nilsson          


Colosseum - DODA 1   5 - 15   (20 - 47)

Omg. 2
191010
Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång DODA 1 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S2 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
5         Håkan Persson 20 20  
 
8         1 - 3 0 - 6
S6 Alexander Nilsson 16 18  
 
9   113     Peter Stigsson 17  
 
 
 
9 1       3 - 2 16 - 6
S9 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
1         Peter Alvesparr  
 
 
 
 
 
3         1 - 3 0 - 0
S13 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
2         Mattias Jönsson 18 20  
 
5         0 - 3 0 - 8
D2 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
7         Håkan Persson 18  
 
 
 
9         2 - 3  
Johan Nilsson         Mattias Jönsson 1        


Teckomatorp - Colosseum   13 - 7   (38 - 24)

Omg. 3
191024
Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S1 Ulf Persson  
 
 
 
 
 
          Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
5         0 - 3 0 - 0
S6 Anton Resell  
 
 
 
 
 
4         Alexander Nilsson 21  
 
 
 
5         3 - 1 0 - 2
S11 Glen Rosberg  
 
 
 
 
 
8         Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
3         3 - 2 0 - 0
D1 Ulf Persson  
 
 
 
 
 
3         Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
4         1 - 3  
Johan Bondesson         Johan Nilsson          
S16 Johan Bondesson 16 20 21 7   114     Alexander Nilsson 19  
 
 
 
4         3 - 1 16 - 4


Colosseum - Asmundtorps IF   9 - 11   (34 - 38)

Omg. 4
191107
Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Asmundtorps IF Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S1 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
3         Pierre Andersen 17  
 
 
 
5         0 - 3 0 - 6
S5 Alexander Nilsson 17 20  
 
7         Benny Jönsson 15  
 
 
 
3         3 - 2 9 - 10
S10 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
5         Daniel Dellgren  
 
 
 
 
 
2         3 - 0 0 - 0
S14 Alexander Nilsson 20  
 
 
 
7         Hans Norstedt 16 20  
 
6         2 - 3 3 - 11
D1 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
3         Pierre Andersen  
 
 
 
 
 
8         1 - 3  
Johan Nilsson         Hans Norstedt          


Peter Pan - Colosseum   10 - 10   (39 - 40)

Omg. 5
191121
Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S4 Pajen Paajanen 20 21  
 
3         Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
6         3 - 1 5 - 0
S7 Joakim Kulan  
 
 
 
 
 
3         Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
5         3 - 2 0 - 0
S10 Jonas Gustafsson 20  
 
 
 
5         Alexander Nilsson 17 17  
 
10 1       2 - 3 3 - 12
S13 Joakim Bergentz 21  
 
 
 
7   130     Alexander Nilsson 17 20  
 
6         2 - 3 6 - 9
D2 Joakim Bergentz 18 20 21 6         Johan Nilsson  
 
 
 
 
 
3         3 - 2  
Jerker Svensson         Alexander Nilsson          


Colosseum - DODA 2   18 - 2   (49 - 24)

Omg. 6
191205
Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång DODA 2 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S3 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
6         Carl Green  
 
 
 
 
 
4         3 - 2 0 - 0
S7 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
8 1       Peter Svensson  
 
 
 
 
 
4         3 - 2 0 - 0
S12 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
2         Roland Nilsson 20  
 
 
 
5         3 - 2 0 - 3
D1 Johan Nilsson 21  
 
 
 
7 1       Pär Svensson  
 
 
 
 
 
2         3 - 1  
Alexander Nilsson         Carl Green          
S16 Alexander Nilsson 21  
 
 
 
8         Pär Svensson  
 
 
 
 
 
3         3 - 2 2 - 0


Colosseum - Flights   7 - 13   (28 - 40)

Omg. 7
200116
Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Flights Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S2 Alexander Nilsson 16 21  
 
4         Thomas Moran  
 
 
 
 
 
3         3 - 1 10 - 0
S6 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
3         Torbjörn Strömqvist  
 
 
 
 
 
3         1 - 3 0 - 0
S9 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
7         Thorbjörn Karlsson 18 20  
 
5 1 116     1 - 3 0 - 11
S13 Alexander Nilsson 19  
 
 
 
2         Snezana Veljkovic  
 
 
 
 
 
4 1       3 - 0 4 - 0
D2 Alexander Nilsson 21  
 
 
 
6         Thomas Moran  
 
 
 
 
 
2         3 - 1  
Johan Nilsson         Snezana Veljkovic          


Colosseum - Pikado   14 - 6   (42 - 27)

Omg. 8
200130
Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Pikado Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S4 Alexander Nilsson 21  
 
 
 
5 1       Rolf Nilsson  
 
 
 
 
 
3         2 - 3 2 - 0
S8 Alexander Nilsson 21  
 
 
 
5   107     Jan-Erik Hermansson 20 21  
 
8         2 - 3 4 - 5
S11 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
1         Martin Kaunitz 19  
 
 
 
4         1 - 3 0 - 4
S15 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
4         Niklas Svensson  
 
 
 
 
 
2         3 - 0 0 - 0
D2 Johan Nilsson 19  
 
 
 
5         Niklas Svensson  
 
 
 
 
 
7         3 - 1  
Alexander Nilsson         Jan Mäkelä          


DODA 1 - Colosseum   15 - 5   (48 - 25)

Omg. 9
200213
DODA 1 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S1 Mattias Jönsson 15 17  
 
6         Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
3         3 - 0 16 - 0
S6 Peter Stigsson 21 19  
 
8         Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
9         3 - 2 6 - 0
S11 Niklas Andersson 15  
 
 
 
5   145     Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
2         3 - 1 15 - 0
D1 Mattias Jönsson  
 
 
 
 
 
7         Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
4         3 - 1  
Håkan Persson         Johan Nilsson          
S16 Håkan Persson  
 
 
 
 
 
4         Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
6         2 - 3 0 - 0


Colosseum - Teckomatorp   6 - 14   (30 - 42)

Omg. 10
200227
Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S2 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
2         Johan Bondesson 15 17  
 
8   121     0 - 3 0 - 20
S6 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
8         Anton Resell 17  
 
 
 
6 1       2 - 3 0 - 6
S9 Alexander Nilsson 21  
 
 
 
5         Glen Rosberg 18 21  
 
10         2 - 3 2 - 7
S13 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
2         Lulzim Elezaj 15 16 20 8         0 - 3 0 - 21
D2 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
3         Johan Bondesson 18 20  
 
4         2 - 3  
Johan Nilsson         Lulzim Elezaj          


Asmundtorps IF - Colosseum   17 - 3   (47 - 24)

Omg. 11
200312
Asmundtorps IF Kort Set Ton 180 Hög Utgång Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S2 Benny Jönsson 20  
 
 
 
8         Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
6         3 - 2 3 - 0
S5 Thomas Lindblad 18 20  
 
5 1       Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
4         3 - 0 8 - 0
S12 Pierre Andersen 19 14 19 8 2       Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
4         3 - 1 21 - 0
S15 Jan-Erik Lundbrant  
 
 
 
 
 
3         Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
3         0 - 3 0 - 0
D2 Benny Jönsson  
 
 
 
 
 
2         Alexander Nilsson 15  
 
 
 
8         3 - 2  
Jan-Erik Lundbrant         Johan Nilsson 1        


Colosseum - Peter Pan   13 - 7   (40 - 28)

Omg. 12
200326
Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S1 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
5         Jonas Gustafsson  
 
 
 
 
 
5         0 - 3 0 - 0
S5 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
5         Patrik Redlow  
 
 
 
 
 
2         3 - 0 0 - 0
S10 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
5         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
4         1 - 3 0 - 0
S14 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
3 1       Pajen Paajanen  
 
 
 
 
 
1         3 - 0 0 - 0
D1 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
4 1       Jonas Gustafsson 20  
 
 
 
2         0 - 3  
Johan Nilsson         Pajen Paajanen          


Utgång Antal Pil Singel

Datum Omg. Rank Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utgång Antal Pil
Kortast   Snitt   Median Längst
190926 1 8 Alexander Nilsson Colosseum                 2       2 17 19 19 21
191010 2 11 Alexander Nilsson Colosseum               1 2 1     2 16 18.33 17.5 21
191024 3 14 Alexander Nilsson Colosseum               1 2 1 1   3 16 18.75 18.5 21
191107 4 15 Alexander Nilsson Colosseum               1 3 1 1 2 3 16 18.82 19 21
191121 5 15 Alexander Nilsson Colosseum               1 6 1 1 3 3 16 18.53 18 21
191205 6 17 Alexander Nilsson Colosseum               1 6 1 1 3 4 16 18.69 18.5 21
200116 7 16 Alexander Nilsson Colosseum               2 6 1 2 3 5 16 18.68 19 21
200130 8 18 Alexander Nilsson Colosseum               2 6 1 2 3 7 16 18.9 19 21
200213 9 19 Alexander Nilsson Colosseum               2 6 1 2 3 7 16 18.9 19 21
200227 10 21 Alexander Nilsson Colosseum               2 6 1 2 3 8 16 19 19.5 21
200312 11 22 Alexander Nilsson Colosseum               2 6 1 2 3 8 16 19 19.5 21
200326 12 23 Alexander Nilsson Colosseum               2 6 1 2 3 8 16 19 19.5 21


Kort Set Dubbel

Datum Omg. Rank Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
190926 1 12 Alexander Nilsson Colosseum                     1    
191010 2 18 Alexander Nilsson Colosseum                     1    
191024 3 19 Alexander Nilsson Colosseum                     1    
191107 4 21 Alexander Nilsson Colosseum                     1    
191121 5 24 Alexander Nilsson Colosseum                     1    
191205 6 23 Alexander Nilsson Colosseum                     1   1
200116 7 24 Alexander Nilsson Colosseum                     1   2
200130 8 24 Alexander Nilsson Colosseum                     2   2
200213 9 24 Alexander Nilsson Colosseum                     2   2
200227 10 24 Alexander Nilsson Colosseum                     2   2
200312 11 8 Alexander Nilsson Colosseum             1       2   2
200326 12 8 Alexander Nilsson Colosseum             1       2   2


Outstanding Player SkDF

Datum Omg. Rank Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Tonsnitt SkDF Bonus Poäng SkDF
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Match Totalt
190926 1 7 Alexander Nilsson Colosseum 4 3 1 17 10 7 16   1 142 4 17 0.94 9
6
0
6
21 6.76
191010 2 13 Alexander Nilsson Colosseum 8 4 4 33 15 18 33   2 142 6 16 1 0
16
0
0
37 6.02
191024 3 14 Alexander Nilsson Colosseum 12 5 7 49 22 27 50   2 142 8 16 1.02 0
2
0
4
43 5.40
191107 4 15 Alexander Nilsson Colosseum 16 7 9 65 30 35 72   2 142 11 16 1.11 0
9
0
3
55 5.52
191121 5 13 Alexander Nilsson Colosseum 20 9 11 84 39 45 99 1 2 142 15 16 1.18 0
0
12
9
76 5.77
191205 6 13 Alexander Nilsson Colosseum 24 13 11 104 51 53 123 2 2 142 16 16 1.18 0
0
0
2
78 5.75
200116 7 13 Alexander Nilsson Colosseum 28 15 13 119 59 60 139 2 2 142 19 16 1.17 10
0
0
4
92 5.77
200130 8 13 Alexander Nilsson Colosseum 32 16 16 136 67 69 154 3 3 142 21 16 1.13 2
4
0
0
98 5.53
200213 9 14 Alexander Nilsson Colosseum 36 17 19 153 73 80 174 3 3 142 21 16 1.14 0
0
0
0
98 5.29
200227 10 18 Alexander Nilsson Colosseum 40 17 23 169 77 92 191 3 3 142 22 16 1.13 0
0
2
0
100 5.03
200312 11 18 Alexander Nilsson Colosseum 44 18 26 184 83 101 208 3 3 142 22 16 1.13 0
0
0
0
100 4.88
200326 12 19 Alexander Nilsson Colosseum 48 20 28 197 90 107 226 4 3 142 22 16 1.15 0
0
0
0
100 4.85


Dubbel - Korsreferens

Namn Lag Alexander
Nilsson
André
Agosti
Johan
Nilsson
Laszlo
Ocsko
Alexander Nilsson Colosseum ---   5 - 7  
2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK