Skånes Dartförbund (SkDF) 2019/2020
1437332 Jerker Svensson - BK Peter Pan

Mästerskapsserien    Kort Set: Singel  Dubbel    Outstanding Player Poäng: SkDF      Korsreferens: Dubbel Alla Serier: Historik
Öppna Serien Div 1    Kort Set: Singel  Dubbel    Outstanding Player Poäng: SkDF      Korsreferens: Dubbel Alla Serier: Historik

190926 Mästerskapsserien Omg. 1 Teckomatorp - Peter Pan 14-6 43-25
191010 Mästerskapsserien Omg. 2 Peter Pan - Asmundtorps IF 4-16 21-46
191024 Mästerskapsserien Omg. 3 Peter Pan - Flights 16-4 45-23
191107 Mästerskapsserien Omg. 4 DODA 2 - Peter Pan 10-10 30-35
191121 Mästerskapsserien Omg. 5 Peter Pan - Colosseum 10-10 39-40
191212 Öppna Serien Div 1 Omg. 6 Peter Pan 2 - Pikado 3 7-9 28-32
200116 Mästerskapsserien Omg. 7 Peter Pan - DODA 1 3-17 17-49
200206 Öppna Serien Div 1 Omg. 8 Peter Pan 2 - Newton DC 1 11-5 33-23
200213 Mästerskapsserien Omg. 9 Asmundtorps IF - Peter Pan 17-3 48-20
200227 Mästerskapsserien Omg. 10 Flights - Peter Pan 9-11 34-36
200312 Mästerskapsserien Omg. 11 Peter Pan - DODA 2 15-5 43-28
200326 Mästerskapsserien Omg. 12 Colosseum - Peter Pan 13-7 40-28


Skånes Dartförbund (SkDF) 2019/2020
MästerskapsserienTeckomatorp - Peter Pan   14 - 6   (43 - 25)

Omg. 1
190926
Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S4 Lulzim Elezaj 19 20  
 
5         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
          3 - 0 7 - 0
S7 Glen Rosberg 17 20 20 7         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
7         3 - 2 12 - 0
S10 Anton Resell  
 
 
 
 
 
4         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
4         3 - 1 0 - 0
S13 Johan Bondesson 17 19  
 
5         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
3 1       3 - 0 10 - 0
D2 Johan Bondesson 15 17  
 
6 1       Esa Korpi  
 
 
 
 
 
5 1       3 - 0  
Lulzim Elezaj         Jerker Svensson          


Peter Pan - Asmundtorps IF   4 - 16   (21 - 46)

Omg. 2
191010
Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång Asmundtorps IF Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S4 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
3         Thomas Lindblad 16  
 
 
 
5         0 - 3 0 - 8
S8 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
2         Benny Jönsson 20  
 
 
 
3         0 - 3 0 - 3
S11 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
4         Hans Norstedt 18 18  
 
5         0 - 3 0 - 10
S15 Jerker Svensson 21  
 
 
 
3         Jan-Erik Lundbrant 20  
 
 
 
3         2 - 3 2 - 3
D2 Esa Korpi  
 
 
 
 
 
2         Jan-Erik Lundbrant 20  
 
 
 
5         0 - 3  
Jerker Svensson         Thomas Lindblad          


Peter Pan - Flights   16 - 4   (45 - 23)

Omg. 3
191024
Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång Flights Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S4 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
1         Stefan Johansson  
 
 
 
 
 
1         3 - 0 0 - 0
S8 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
1         Thomas Johansson  
 
 
 
 
 
          3 - 0 0 - 0
S11 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
3         Snezana Veljkovic  
 
 
 
 
 
4         1 - 3 0 - 0
S15 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
2         Torbjörn Strömqvist  
 
 
 
 
 
          0 - 3 0 - 0
D2 Joakim Bergentz  
 
 
 
 
 
2         Torbjörn Strömqvist  
 
 
 
 
 
1         3 - 1  
Jerker Svensson         Stefan Johansson          


DODA 2 - Peter Pan   10 - 10   (30 - 35)

Omg. 4
191107
DODA 2 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S3 Pär Svensson  
 
 
 
 
 
5   150     Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
3         3 - 1 5 - 0
S8 Roland Nilsson  
 
 
 
 
 
2         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
3         3 - 0 0 - 0
S9 Linda Nilsson  
 
 
 
 
 
2         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
6         2 - 3 0 - 0
S14 Carl Green  
 
 
 
 
 
4         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
3         0 - 3 0 - 0
D1 Carl Green  
 
 
 
 
 
2         Jonas Gustafsson 17  
 
 
 
9         3 - 2  
Pär Svensson         Jerker Svensson 1        


Peter Pan - Colosseum   10 - 10   (39 - 40)

Omg. 5
191121
Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S11 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
2         Laszlo Ocsko  
 
 
 
 
 
4         0 - 3 0 - 0
S15 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
4         Johan Nilsson 19  
 
 
 
8         2 - 3 0 - 4
D2 Joakim Bergentz 18 20 21 6         Johan Nilsson  
 
 
 
 
 
3         3 - 2  
Jerker Svensson         Alexander Nilsson          


Peter Pan - DODA 1   3 - 17   (17 - 49)

Omg. 7
200116
Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång DODA 1 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S4 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
1         Håkan Persson 21  
 
 
 
5   111     0 - 3 0 - 5
S8 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
1         Niklas Andersson 19 20  
 
5         0 - 3 0 - 7
S11 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
2         Peter Stigsson  
 
 
 
 
 
4         0 - 3 0 - 0
S15 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
3         Mattias Jönsson 19  
 
 
 
6 1       1 - 3 0 - 4
D2 Joakim Bergentz  
 
 
 
 
 
1         Mattias Jönsson 17 21  
 
5         0 - 3  
Jerker Svensson         Håkan Persson          


Asmundtorps IF - Peter Pan   17 - 3   (48 - 20)

Omg. 9
200213
Asmundtorps IF Kort Set Ton 180 Hög Utgång Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S4 Jan-Erik Lundbrant 19  
 
 
 
4         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
          3 - 0 4 - 0
S7 Hans Norstedt 21  
 
 
 
5         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
          3 - 0 2 - 0
S10 Thomas Lindblad 21  
 
 
 
5         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
3         3 - 0 2 - 0
S13 Benny Jönsson  
 
 
 
 
 
1         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
3         3 - 1 0 - 0
D2 Benny Jönsson  
 
 
 
 
 
3         Joakim Bergentz  
 
 
 
 
 
5         3 - 1  
Jan-Erik Lundbrant         Jerker Svensson          


Flights - Peter Pan   9 - 11   (34 - 36)

Omg. 10
200227
Flights Kort Set Ton 180 Hög Utgång Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S4 Stefan Johansson  
 
 
 
 
 
6         Jerker Svensson 19  
 
 
 
5 1       3 - 2 0 - 4
S7 Snezana Veljkovic 18  
 
 
 
4         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
4         3 - 0 5 - 0
S10 Thomas Moran 20 19  
 
6         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
6         3 - 2 7 - 0
S13 Torbjörn Strömqvist  
 
 
 
 
 
2         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
1         3 - 0 0 - 0
D2 Torbjörn Strömqvist  
 
 
 
 
 
4         Joakim Bergentz  
 
 
 
 
 
3         3 - 2  
Stefan Johansson         Jerker Svensson          


Peter Pan - DODA 2   15 - 5   (43 - 28)

Omg. 11
200312
Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång DODA 2 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S3 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
1         Peter Svensson 20  
 
 
 
2         0 - 3 0 - 3
S7 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
2         Roland Nilsson  
 
 
 
 
 
3         3 - 2 0 - 0
S12 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
1         Linda Nilsson  
 
 
 
 
 
5         1 - 3 0 - 0
D1 Jonas Gustafsson  
 
 
 
 
 
8 1       Pär Svensson 19  
 
 
 
6         0 - 3  
Jerker Svensson         Peter Svensson          
S16 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
1         Pär Svensson  
 
 
 
 
 
3         3 - 2 0 - 0


Colosseum - Peter Pan   13 - 7   (40 - 28)

Omg. 12
200326
Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S4 André Agosti 20 21  
 
8 1 116     Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
2         3 - 2 8 - 0
S7 Johan Nilsson  
 
 
 
 
 
5         Jerker Svensson 20  
 
 
 
1         3 - 1 0 - 3
S10 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
5         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
4         1 - 3 0 - 0
S13 Laszlo Ocsko  
 
 
 
 
 
3         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
3         3 - 0 0 - 0
D2 Laszlo Ocsko 20 21  
 
6         Patrik Redlow  
 
 
 
 
 
2         3 - 1  
André Agosti         Jerker Svensson          


Utgång Antal Pil Singel

Datum Omg. Rank Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utgång Antal Pil
Kortast   Snitt   Median Längst
191010 2 32 Jerker Svensson Peter Pan                         1 21 21 21 21
191024 3 34 Jerker Svensson Peter Pan                         1 21 21 21 21
191107 4 36 Jerker Svensson Peter Pan                         1 21 21 21 21
191121 5 41 Jerker Svensson Peter Pan                         1 21 21 21 21
200116 7 41 Jerker Svensson Peter Pan                         1 21 21 21 21
200213 9 42 Jerker Svensson Peter Pan                         1 21 21 21 21
200227 10 37 Jerker Svensson Peter Pan                     1   1 19 20 20 21
200312 11 37 Jerker Svensson Peter Pan                     1   1 19 20 20 21
200326 12 39 Jerker Svensson Peter Pan                     1 1 1 19 20 20 21


Kort Set Dubbel

Datum Omg. Rank Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
191107 4 10 Jerker Svensson Peter Pan                 1        
191121 5 11 Jerker Svensson Peter Pan                 1 1   1 1
200116 7 12 Jerker Svensson Peter Pan                 1 1   1 1
200213 9 14 Jerker Svensson Peter Pan                 1 1   1 1
200227 10 14 Jerker Svensson Peter Pan                 1 1   1 1
200312 11 16 Jerker Svensson Peter Pan                 1 1   1 1
200326 12 17 Jerker Svensson Peter Pan                 1 1   1 1


Outstanding Player SkDF

Datum Omg. Rank Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Tonsnitt SkDF Bonus Poäng SkDF
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Match Totalt
190926 1 32 Jerker Svensson Peter Pan 4 0 4 15 3 12 14 1         0.93 0
0
0
0
0 1.53
191010 2 35 Jerker Svensson Peter Pan 8 0 8 29 5 24 26 1     1 21 0.9 0
0
0
2
2 1.61
191024 3 34 Jerker Svensson Peter Pan 12 2 10 42 12 30 33 1     1 21 0.79 0
0
0
0
2 2.27
191107 4 33 Jerker Svensson Peter Pan 16 4 12 57 19 38 48 1     1 21 0.84 0
0
0
0
2 2.68
191121 5 34 Jerker Svensson Peter Pan 18 4 14 65 21 44 54 1     1 21 0.83 0
0
2 2.52
200116 7 36 Jerker Svensson Peter Pan 22 4 18 78 22 56 61 1     1 21 0.78 0
0
0
0
2 2.15
200213 9 36 Jerker Svensson Peter Pan 26 4 22 91 23 68 67 1     1 21 0.74 0
0
0
0
2 1.87
200227 10 35 Jerker Svensson Peter Pan 30 4 26 107 27 80 83 2     2 19 0.78 4
0
0
0
6 1.99
200312 11 35 Jerker Svensson Peter Pan 34 6 28 124 34 90 88 2     2 19 0.71 0
0
0
0
6 2.11
200326 12 35 Jerker Svensson Peter Pan 38 7 31 140 40 100 98 2     3 19 0.7 0
3
0
0
9 2.22


Dubbel - Korsreferens

Namn Lag Emil
Bergentz
Esa
Korpi
Jerker
Svensson
Joakim
Bergentz
Joakim
Kulan
Jonas
Gustafsson
Pajen
Paajanen
Patrik
Redlow
Jerker Svensson Peter Pan   0 - 2 --- 2 - 3   0 - 2   0 - 1


Skånes Dartförbund (SkDF) 2019/2020
Öppna Serien Div 1Peter Pan 2 - Pikado 3   7 - 9   (28 - 32)

Omg. 6
191212
Peter Pan 2 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Pikado 3 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S3 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
4         Christer Johansson  
 
 
 
 
 
5         1 - 3 0 - 0
S7 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
8         Christer Nilsson  
 
 
 
 
 
3         3 - 1 0 - 0
D1 Patrik Grönqvist  
 
 
 
 
 
2         Anders Thuvesholmen 21  
 
 
 
8         1 - 3  
Jerker Svensson         Christer Johansson          
S12 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
4         Anders Thuvesholmen 18  
 
 
 
5         3 - 2 0 - 5


Peter Pan 2 - Newton DC 1   11 - 5   (33 - 23)

Omg. 8
200206
Peter Pan 2 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Newton DC 1 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S1 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
6         Leo Krüger  
 
 
 
 
 
          3 - 1 0 - 0
S5 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
2         Magnus Hedberg  
 
 
 
 
 
5         3 - 2 0 - 0
S10 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
          Alexander Lindkvist  
 
 
 
 
 
7         3 - 2 0 - 0
D1 Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
2         Leo Krüger  
 
 
 
 
 
1         3 - 0  
Emil Bergentz         Klaus Steiner          


Utgång Antal Pil Singel

Datum Omg. Rank Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utgång Antal Pil
Kortast   Snitt   Median Längst


Kort Set Dubbel

Datum Omg. Rank Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Outstanding Player SkDF

Datum Omg. Rank Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Tonsnitt SkDF Bonus Poäng SkDF
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Match Totalt
191212 6 41 Jerker Svensson Peter Pan 2 3 2 1 13 7 6 16           1.23 0
0
0
0 1.48
200206 8 31 Jerker Svensson Peter Pan 2 6 5 1 27 16 11 24           0.89 0
0
0
0 2.26


Dubbel - Korsreferens

Namn Lag Emil
Bergentz
Eva
Bergentz
Jerker
Svensson
Joakim
Bergentz
Pajen
Paajanen
Patrik
Grönqvist
Patrik
Redlow
Jerker Svensson Peter Pan 2 1 - 0   ---     0 - 1  
2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK