Skånes Dartförbund (SkDF) 2019/2020
3720555 Lulzim Elezaj - TRP

Mästerskapsserien    Kort Set: Singel  Dubbel    Outstanding Player Poäng: SkDF      Korsreferens: Dubbel Alla Serier: Historik

190926 Mästerskapsserien Omg. 1 Teckomatorp - Peter Pan 14-6 43-25
191010 Mästerskapsserien Omg. 2 DODA 2 - Teckomatorp 0-20 11-54
191205 Mästerskapsserien Omg. 6 Flights - Teckomatorp 1-19 14-53
200116 Mästerskapsserien Omg. 7 Asmundtorps IF - Teckomatorp 9-11 32-39
200130 Mästerskapsserien Omg. 8 Peter Pan - Teckomatorp 4-16 18-49
200213 Mästerskapsserien Omg. 9 Teckomatorp - DODA 2 18-2 48-21
200227 Mästerskapsserien Omg. 10 Colosseum - Teckomatorp 6-14 30-42
200312 Mästerskapsserien Omg. 11 Teckomatorp - Pikado 13-7 39-24
200326 Mästerskapsserien Omg. 12 DODA 1 - Teckomatorp 12-8 40-30


Skånes Dartförbund (SkDF) 2019/2020
MästerskapsserienTeckomatorp - Peter Pan   14 - 6   (43 - 25)

Omg. 1
190926
Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S4 Lulzim Elezaj 19 20  
 
5         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
          3 - 0 7 - 0
S8 Lulzim Elezaj 19 21  
 
6         Pajen Paajanen  
 
 
 
 
 
7         3 - 2 6 - 0
S11 Lulzim Elezaj 20  
 
 
 
6 1       Jonas Gustafsson 21  
 
 
 
6   144 126   1 - 3 3 - 11
S15 Lulzim Elezaj 18 18 21 6   108 116   Esa Korpi  
 
 
 
 
 
          3 - 0 17 - 0
D2 Johan Bondesson 15 17  
 
6 1       Esa Korpi  
 
 
 
 
 
5 1       3 - 0  
Lulzim Elezaj         Jerker Svensson          


DODA 2 - Teckomatorp   0 - 20   (11 - 54)

Omg. 2
191010
DODA 2 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S2 Mats Markus  
 
 
 
 
 
2         Lulzim Elezaj  
 
 
 
 
 
7         0 - 3 0 - 0
S5 Linda Nilsson  
 
 
 
 
 
3   126     Lulzim Elezaj 17 20  
 
5         1 - 3 4 - 9
S12 Roland Nilsson  
 
 
 
 
 
4         Lulzim Elezaj 18 20  
 
2         0 - 3 0 - 8
S15 Pär Svensson  
 
 
 
 
 
4         Lulzim Elezaj  
 
 
 
 
 
5         1 - 3 0 - 0
D2 Mats Markus  
 
 
 
 
 
2         Lulzim Elezaj  
 
 
 
 
 
2         0 - 3  
Pär Svensson         Johan Bondesson          


Flights - Teckomatorp   1 - 19   (14 - 53)

Omg. 6
191205
Flights Kort Set Ton 180 Hög Utgång Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S1 Thomas Moran  
 
 
 
 
 
5 1       Lulzim Elezaj 21 20  
 
9 1       1 - 3 0 - 5
S6 Torbjörn Strömqvist 16  
 
 
 
7 1       Lulzim Elezaj 14 21  
 
6         1 - 3 8 - 15
S11 Stefan Johansson  
 
 
 
 
 
          Lulzim Elezaj 19  
 
 
 
4         0 - 3 0 - 4
D1 Thomas Moran  
 
 
 
 
 
          Lulzim Elezaj 12  
 
 
 
9 1       0 - 3  
Snezana Veljkovic         Johan Bondesson 1        
S16 Snezana Veljkovic  
 
 
 
 
 
3         Lulzim Elezaj 18 18  
 
5   105     1 - 3 0 - 12


Asmundtorps IF - Teckomatorp   9 - 11   (32 - 39)

Omg. 7
200116
Asmundtorps IF Kort Set Ton 180 Hög Utgång Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S2 Hans Norstedt 19 19  
 
8 1       Lulzim Elezaj 17 17  
 
9         3 - 2 8 - 12
S5 Thomas Lindblad 19  
 
 
 
4         Lulzim Elezaj 16 20  
 
6 1       1 - 3 4 - 11
S12 Pierre Andersen  
 
 
 
 
 
3         Lulzim Elezaj 17 17  
 
6 1       0 - 3 0 - 12
S15 Benny Jönsson  
 
 
 
 
 
2         Lulzim Elezaj 20 18 16 5         0 - 3 0 - 16
D2 Hans Norstedt  
 
 
 
 
 
5         Lulzim Elezaj 21 21  
 
4         1 - 3  
Benny Jönsson         Johan Bondesson   106      


Peter Pan - Teckomatorp   4 - 16   (18 - 49)

Omg. 8
200130
Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S2 Joakim Kulan  
 
 
 
 
 
2         Lulzim Elezaj 13  
 
 
 
5 1       0 - 3 0 - 16
S5 Jonas Gustafsson 19 16  
 
9         Lulzim Elezaj 17 20  
 
8         3 - 2 12 - 9
S12 Pajen Paajanen  
 
 
 
 
 
1         Lulzim Elezaj 19 19  
 
6 1       0 - 3 0 - 8
S15 Joakim Bergentz  
 
 
 
 
 
3 1       Lulzim Elezaj 21 21 16 7 1       0 - 3 0 - 12
D2 Joakim Kulan  
 
 
 
 
 
1         Lulzim Elezaj 16  
 
 
 
6 1       0 - 3  
Joakim Bergentz         Johan Bondesson          


Teckomatorp - DODA 2   18 - 2   (48 - 21)

Omg. 9
200213
Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång DODA 2 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S2 Lulzim Elezaj  
 
 
 
 
 
4         Roland Nilsson 20  
 
 
 
6         3 - 1 0 - 3
S6 Lulzim Elezaj 18 19  
 
6         Peter Svensson  
 
 
 
 
 
          3 - 0 9 - 0
S9 Lulzim Elezaj 19 20 20 6         Pär Svensson  
 
 
 
 
 
1         3 - 0 10 - 0
S13 Lulzim Elezaj 17  
 
 
 
5         Linda Nilsson  
 
 
 
 
 
3         3 - 1 6 - 0
D2 Lulzim Elezaj  
 
 
 
 
 
3         Roland Nilsson  
 
 
 
 
 
          3 - 1  
Johan Bondesson         Linda Nilsson          


Colosseum - Teckomatorp   6 - 14   (30 - 42)

Omg. 10
200227
Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S4 Johan Nilsson  
 
 
 
 
 
6         Lulzim Elezaj 19 19 21 8         1 - 3 0 - 10
S7 André Agosti 21  
 
 
 
6         Lulzim Elezaj 19 20  
 
9 1       2 - 3 2 - 7
S10 Laszlo Ocsko  
 
 
 
 
 
6         Lulzim Elezaj 19 20  
 
9         1 - 3 0 - 7
S13 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
2         Lulzim Elezaj 15 16 20 8         0 - 3 0 - 21
D2 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
3         Johan Bondesson 18 20  
 
4         2 - 3  
Johan Nilsson         Lulzim Elezaj          


Teckomatorp - Pikado   13 - 7   (39 - 24)

Omg. 11
200312
Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Pikado Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S2 Lulzim Elezaj 15 16 20 7 1       Martin Kaunitz  
 
 
 
 
 
2         3 - 0 21 - 0
S6 Lulzim Elezaj 20  
 
 
 
5         Rolf Nilsson  
 
 
 
 
 
2         3 - 0 3 - 0
S9 Lulzim Elezaj  
 
 
 
 
 
4         Jan Mäkelä  
 
 
 
 
 
1         3 - 0 0 - 0
S13 Lulzim Elezaj 18  
 
 
 
5         Niklas Svensson  
 
 
 
 
 
3         3 - 0 5 - 0
D2 Lulzim Elezaj 18  
 
 
 
5 1       Martin Kaunitz 19 21  
 
6         1 - 3  
Johan Bondesson         Niklas Svensson 2        


DODA 1 - Teckomatorp   12 - 8   (40 - 30)

Omg. 12
200326
DODA 1 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S1 Peter Stigsson 19 19  
 
7         Lulzim Elezaj 17 19  
 
9   104     3 - 2 8 - 12
S6 Niklas Andersson  
 
 
 
 
 
5         Lulzim Elezaj 17 20 21 7   128     1 - 3 0 - 15
S11 Peter Alvesparr 20  
 
 
 
4         Lulzim Elezaj 15 21  
 
7 1       1 - 3 3 - 12
D1 Peter Stigsson 16 17 20 9         Lulzim Elezaj  
 
 
 
 
 
9 1       3 - 2  
Mattias Jönsson 2       Johan Bondesson          
S16 Mattias Jönsson 20  
 
 
 
10 1       Lulzim Elezaj 17  
 
 
 
9         2 - 3 3 - 6


Utgång Antal Pil Singel

Datum Omg. Rank Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utgång Antal Pil
Kortast   Snitt   Median Längst
190926 1 12 Lulzim Elezaj Teckomatorp                   2 2 2 2 18 19.5 19.5 21
191010 2 13 Lulzim Elezaj Teckomatorp                 1 3 2 4 2 17 19.25 19.5 21
191205 6 9 Lulzim Elezaj Teckomatorp           1     1 5 3 5 4 14 19.05 19 21
200116 7 9 Lulzim Elezaj Teckomatorp           1   2 5 6 3 7 4 14 18.57 18.5 21
200130 8 4 Lulzim Elezaj Teckomatorp         1 1   3 6 6 5 8 6 13 18.5 19 21
200213 9 4 Lulzim Elezaj Teckomatorp         1 1   3 7 7 7 10 6 13 18.55 19 21
200227 10 6 Lulzim Elezaj Teckomatorp         1 1 1 4 7 7 11 13 7 13 18.6 19 21
200312 11 6 Lulzim Elezaj Teckomatorp         1 1 2 5 7 8 11 15 7 13 18.53 19 21
200326 12 6 Lulzim Elezaj Teckomatorp         1 1 3 5 10 8 12 16 9 13 18.51 19 21


Kort Set Dubbel

Datum Omg. Rank Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
190926 1 2 Lulzim Elezaj Teckomatorp             1   1        
191010 2 2 Lulzim Elezaj Teckomatorp             1   1        
191205 6 2 Lulzim Elezaj Teckomatorp       1     1   1        
200116 7 2 Lulzim Elezaj Teckomatorp       1     1   1       2
200130 8 2 Lulzim Elezaj Teckomatorp       1     1 1 1       2
200213 9 2 Lulzim Elezaj Teckomatorp       1     1 1 1       2
200227 10 2 Lulzim Elezaj Teckomatorp       1     1 1 1 1   1 2
200312 11 2 Lulzim Elezaj Teckomatorp       1     1 1 1 2   1 2
200326 12 2 Lulzim Elezaj Teckomatorp       1     1 1 1 2   1 2


Outstanding Player SkDF

Datum Omg. Rank Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Tonsnitt SkDF Bonus Poäng SkDF
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Match Totalt
190926 1 6 Lulzim Elezaj Teckomatorp 4 3 1 15 10 5 23 1 2 116 8 18 1.53 7
6
3
17
33 8.66
191010 2 4 Lulzim Elezaj Teckomatorp 8 7 1 29 22 7 42 1 2 116 12 17 1.45 0
9
8
0
50 8.49
191205 6 9 Lulzim Elezaj Teckomatorp 12 11 1 44 34 10 66 2 3 116 19 14 1.5 5
15
4
12
86 6.75
200116 7 7 Lulzim Elezaj Teckomatorp 16 14 2 59 45 14 92 4 3 116 28 14 1.56 12
11
12
16
137 7.70
200130 8 5 Lulzim Elezaj Teckomatorp 20 17 3 73 56 17 118 7 3 116 36 13 1.62 16
9
8
12
182 8.29
200213 9 3 Lulzim Elezaj Teckomatorp 24 21 3 87 68 19 139 7 3 116 42 13 1.6 0
9
10
6
207 8.49
200227 10 3 Lulzim Elezaj Teckomatorp 28 25 3 103 80 23 173 8 3 116 52 13 1.68 10
7
7
21
252 8.91
200312 11 2 Lulzim Elezaj Teckomatorp 32 29 3 115 92 23 194 9 3 116 57 13 1.69 21
3
0
5
281 9.09
200326 12 2 Lulzim Elezaj Teckomatorp 36 32 4 133 103 30 226 10 5 128 65 13 1.7 12
15
12
6
326 9.20


Dubbel - Korsreferens

Namn Lag Anton
Resell
Glen
Rosberg
Johan
Bondesson
Lulzim
Elezaj
Mats
Resell
Roland
Månsson
Ulf
Persson
Lulzim Elezaj Teckomatorp     7 - 2 ---      
2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK