Skånes Dartförbund (SkDF) 2019/2020
2954352 Anton Resell - TRP

Mästerskapsserien    Kort Set: Singel  Dubbel    Outstanding Player Poäng: SkDF      Korsreferens: Dubbel Alla Serier: Historik

190926 Mästerskapsserien Omg. 1 Teckomatorp - Peter Pan 14-6 43-25
191010 Mästerskapsserien Omg. 2 DODA 2 - Teckomatorp 0-20 11-54
191024 Mästerskapsserien Omg. 3 Teckomatorp - Colosseum 13-7 38-24
191107 Mästerskapsserien Omg. 4 Pikado - Teckomatorp 8-12 30-42
191121 Mästerskapsserien Omg. 5 Teckomatorp - DODA 1 4-16 22-49
191205 Mästerskapsserien Omg. 6 Flights - Teckomatorp 1-19 14-53
200116 Mästerskapsserien Omg. 7 Asmundtorps IF - Teckomatorp 9-11 32-39
200130 Mästerskapsserien Omg. 8 Peter Pan - Teckomatorp 4-16 18-49
200213 Mästerskapsserien Omg. 9 Teckomatorp - DODA 2 18-2 48-21
200227 Mästerskapsserien Omg. 10 Colosseum - Teckomatorp 6-14 30-42
200312 Mästerskapsserien Omg. 11 Teckomatorp - Pikado 13-7 39-24
200326 Mästerskapsserien Omg. 12 DODA 1 - Teckomatorp 12-8 40-30


Skånes Dartförbund (SkDF) 2019/2020
MästerskapsserienTeckomatorp - Peter Pan   14 - 6   (43 - 25)

Omg. 1
190926
Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S1 Anton Resell 15 21  
 
4         Jonas Gustafsson  
 
 
 
 
 
5         3 - 0 12 - 0
S5 Anton Resell 18  
 
 
 
4   170     Esa Korpi 21  
 
 
 
10 2       1 - 3 12 - 2
S10 Anton Resell  
 
 
 
 
 
4         Jerker Svensson  
 
 
 
 
 
4         3 - 1 0 - 0
S14 Anton Resell  
 
 
 
 
 
3         Pajen Paajanen 19 20  
 
5         1 - 3 0 - 7
D1 Anton Resell  
 
 
 
 
 
1         Jonas Gustafsson  
 
 
 
 
 
2         3 - 0  
Glen Rosberg         Pajen Paajanen          


DODA 2 - Teckomatorp   0 - 20   (11 - 54)

Omg. 2
191010
DODA 2 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S1 Linda Nilsson  
 
 
 
 
 
7         Anton Resell  
 
 
 
 
 
6         2 - 3 0 - 0
S6 Mats Markus  
 
 
 
 
 
2         Anton Resell 21  
 
 
 
2         0 - 3 0 - 2
S11 Pär Svensson  
 
 
 
 
 
3         Anton Resell 19 20  
 
5         0 - 3 0 - 7
D1 Linda Nilsson  
 
 
 
 
 
3         Anton Resell 18  
 
 
 
3         0 - 3  
Roland Nilsson         Glen Rosberg          
S16 Roland Nilsson  
 
 
 
 
 
4         Anton Resell 19 21  
 
7         1 - 3 0 - 6


Teckomatorp - Colosseum   13 - 7   (38 - 24)

Omg. 3
191024
Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S2 Anton Resell 15 18 21 7         Laszlo Ocsko  
 
 
 
 
 
          3 - 0 17 - 0
S6 Anton Resell  
 
 
 
 
 
4         Alexander Nilsson 21  
 
 
 
5         3 - 1 0 - 2
S9 Anton Resell  
 
 
 
 
 
3         Johan Nilsson  
 
 
 
 
 
1         3 - 0 0 - 0
S13 Anton Resell 21  
 
 
 
3         André Agosti  
 
 
 
 
 
6   114     3 - 1 2 - 3
D2 Anton Resell 18 21  
 
3         Laszlo Ocsko  
 
 
 
 
 
4         3 - 0  
Glen Rosberg   170     André Agosti          


Pikado - Teckomatorp   8 - 12   (30 - 42)

Omg. 4
191107
Pikado Kort Set Ton 180 Hög Utgång Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S4 Rikard Kittel  
 
 
 
 
 
7         Anton Resell 18  
 
 
 
4         3 - 2 0 - 5
S7 Jan-Erik Hermansson 18 18  
 
6   107 145   Anton Resell 18  
 
 
 
6         3 - 1 17 - 5
S10 Martin Kaunitz  
 
 
 
 
 
3         Anton Resell 21 20 20 3         0 - 3 0 - 8
S13 Rolf Nilsson 19  
 
 
 
6         Anton Resell 19  
 
 
 
7   110     3 - 2 4 - 6
D2 Kenny Wremer  
 
 
 
 
 
3         Glen Rosberg 17  
 
 
 
6         0 - 3  
Rikard Kittel         Anton Resell          


Teckomatorp - DODA 1   4 - 16   (22 - 49)

Omg. 5
191121
Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång DODA 1 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S3 Anton Resell  
 
 
 
 
 
5         Peter Stigsson 17 19 21 8         1 - 3 0 - 12
S7 Anton Resell  
 
 
 
 
 
4         Håkan Persson 20  
 
 
 
6         0 - 3 0 - 3
S12 Anton Resell  
 
 
 
 
 
1         Mattias Jönsson 20  
 
 
 
2         0 - 3 0 - 3
D1 Glen Rosberg 21  
 
 
 
7         Niklas Andersson  
 
 
 
 
 
8         2 - 3  
Anton Resell         Peter Stigsson 1        
S16 Anton Resell 16 21  
 
8         Niklas Andersson  
 
 
 
 
 
3         3 - 2 10 - 0


Flights - Teckomatorp   1 - 19   (14 - 53)

Omg. 6
191205
Flights Kort Set Ton 180 Hög Utgång Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S4 Thorbjörn Karlsson  
 
 
 
 
 
5         Anton Resell 17 21  
 
9   116     2 - 3 0 - 11
S7 Snezana Veljkovic  
 
 
 
 
 
7         Anton Resell 20  
 
 
 
5   105     1 - 3 0 - 5
S10 Thomas Moran  
 
 
 
 
 
4         Anton Resell  
 
 
 
 
 
4         0 - 3 0 - 0
S13 Torbjörn Strömqvist  
 
 
 
 
 
6         Anton Resell 18 13  
 
7         3 - 2 0 - 21
D2 Torbjörn Strömqvist  
 
 
 
 
 
3         Glen Rosberg  
 
 
 
 
 
7         2 - 3  
Stefan Johansson         Anton Resell          


Asmundtorps IF - Teckomatorp   9 - 11   (32 - 39)

Omg. 7
200116
Asmundtorps IF Kort Set Ton 180 Hög Utgång Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S1 Thomas Lindblad 21  
 
 
 
3         Anton Resell  
 
 
 
 
 
1         3 - 0 2 - 0
S6 Hans Norstedt 18 19  
 
6 1       Anton Resell  
 
 
 
 
 
1         3 - 1 9 - 0
S11 Benny Jönsson 17  
 
 
 
5         Anton Resell  
 
 
 
 
 
1         3 - 0 6 - 0
D1 Thomas Lindblad 20  
 
 
 
6         Anton Resell 19 19  
 
6         3 - 2  
Pierre Andersen         Glen Rosberg          
S16 Pierre Andersen  
 
 
 
 
 
4         Anton Resell 21  
 
 
 
5 1       1 - 3 0 - 2


Peter Pan - Teckomatorp   4 - 16   (18 - 49)

Omg. 8
200130
Peter Pan Kort Set Ton 180 Hög Utgång Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S1 Jonas Gustafsson 20 21  
 
4         Anton Resell  
 
 
 
 
 
3         3 - 0 5 - 0
S6 Joakim Kulan  
 
 
 
 
 
1         Anton Resell  
 
 
 
 
 
4         1 - 3 0 - 0
S11 Joakim Bergentz 21  
 
 
 
5 1       Anton Resell  
 
 
 
 
 
3         1 - 3 2 - 0
D1 Jonas Gustafsson  
 
 
 
 
 
4         Anton Resell  
 
 
 
 
 
6         3 - 2  
Pajen Paajanen         Glen Rosberg 1        
S16 Pajen Paajanen  
 
 
 
 
 
2         Anton Resell 19  
 
 
 
3         1 - 3 0 - 4


Teckomatorp - DODA 2   18 - 2   (48 - 21)

Omg. 9
200213
Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång DODA 2 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S3 Anton Resell 20  
 
 
 
5         Pär Svensson  
 
 
 
 
 
2         3 - 0 3 - 0
S7 Anton Resell 21  
 
 
 
4 1       Linda Nilsson  
 
 
 
 
 
          3 - 1 2 - 0
S12 Anton Resell  
 
 
 
 
 
7 1       Roland Nilsson 21  
 
 
 
          0 - 3 0 - 2
D1 Glen Rosberg  
 
 
 
 
 
10   128     Peter Svensson  
 
 
 
 
 
9         3 - 2  
Anton Resell         Pär Svensson          
S16 Anton Resell 20  
 
 
 
2         Peter Svensson  
 
 
 
 
 
2         3 - 1 3 - 0


Colosseum - Teckomatorp   6 - 14   (30 - 42)

Omg. 10
200227
Colosseum Kort Set Ton 180 Hög Utgång Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S1 Laszlo Ocsko  
 
 
 
 
 
7         Anton Resell 17 21  
 
9         2 - 3 0 - 8
S6 Alexander Nilsson  
 
 
 
 
 
8         Anton Resell 17  
 
 
 
6 1       2 - 3 0 - 6
S11 Johan Nilsson  
 
 
 
 
 
2         Anton Resell  
 
 
 
 
 
3         3 - 0 0 - 0
D1 Laszlo Ocsko  
 
 
 
 
 
4         Anton Resell  
 
 
 
 
 
3         3 - 1  
André Agosti         Glen Rosberg          
S16 André Agosti 15 19  
 
5         Anton Resell  
 
 
 
 
 
3         3 - 0 14 - 0


Teckomatorp - Pikado   13 - 7   (39 - 24)

Omg. 11
200312
Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Pikado Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S1 Anton Resell 17  
 
 
 
6         Rolf Nilsson  
 
 
 
 
 
          3 - 0 6 - 0
S5 Anton Resell  
 
 
 
 
 
4   106     Martin Kaunitz 19  
 
 
 
3         3 - 1 2 - 4
S10 Anton Resell 20  
 
 
 
3         Niklas Svensson 20  
 
 
 
6         3 - 1 3 - 3
S14 Anton Resell 17  
 
 
 
6         Jan Mäkelä  
 
 
 
 
 
          3 - 1 6 - 0
D1 Anton Resell  
 
 
 
 
 
4         Rolf Nilsson  
 
 
 
 
 
          3 - 0  
Mats Resell         Jan Mäkelä          


DODA 1 - Teckomatorp   12 - 8   (40 - 30)

Omg. 12
200326
DODA 1 Kort Set Ton 180 Hög Utgång Teckomatorp Kort Set Ton 180 Hög Utgång Set SkDF
Bonus
Poäng
S2 Niklas Andersson 19 19  
 
7         Anton Resell 14  
 
 
 
8         3 - 2 8 - 13
S5 Peter Stigsson 17  
 
 
 
4 1 110     Anton Resell  
 
 
 
 
 
3         3 - 0 8 - 0
S12 Mattias Jönsson 15 18  
 
14 1 110     Anton Resell 21  
 
 
 
4         2 - 3 17 - 2
S15 Peter Alvesparr  
 
 
 
 
 
          Anton Resell 19 21  
 
4         0 - 3 0 - 6
D2 Niklas Andersson 21  
 
 
 
4         Anton Resell  
 
 
 
 
 
1         3 - 0  
Peter Alvesparr         Glen Rosberg          


Utgång Antal Pil Singel

Datum Omg. Rank Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Utgång Antal Pil
Kortast   Snitt   Median Längst
190926 1 6 Anton Resell Teckomatorp             1     1     1 15 18 18 21
191010 2 9 Anton Resell Teckomatorp             1     1 2 1 3 15 19.25 19.5 21
191024 3 6 Anton Resell Teckomatorp             2     2 2 1 5 15 19.08 19.5 21
191107 4 9 Anton Resell Teckomatorp             2     4 3 3 6 15 19.17 19.5 21
191121 5 10 Anton Resell Teckomatorp             2 1   4 3 3 7 15 19.1 19.5 21
191205 6 4 Anton Resell Teckomatorp         1   2 1 1 5 3 4 8 13 18.84 19 21
200116 7 4 Anton Resell Teckomatorp         1   2 1 1 5 3 4 9 13 18.92 19.5 21
200130 8 5 Anton Resell Teckomatorp         1   2 1 1 5 4 4 9 13 18.93 19 21
200213 9 5 Anton Resell Teckomatorp         1   2 1 1 5 4 6 10 13 19.07 20 21
200227 10 7 Anton Resell Teckomatorp         1   2 1 3 5 4 6 11 13 19 20 21
200312 11 7 Anton Resell Teckomatorp         1   2 1 5 5 4 7 11 13 18.92 19.5 21
200326 12 7 Anton Resell Teckomatorp         1 1 2 1 5 5 5 7 13 13 18.9 19.5 21


Kort Set Dubbel

Datum Omg. Rank Spelare Lag 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
191010 2 13 Anton Resell Teckomatorp                   1      
191024 3 8 Anton Resell Teckomatorp                   2     1
191107 4 4 Anton Resell Teckomatorp                 1 2     1
191121 5 8 Anton Resell Teckomatorp                 1 2     2
191205 6 9 Anton Resell Teckomatorp                 1 2     2
200116 7 9 Anton Resell Teckomatorp                 1 2 2   2
200130 8 10 Anton Resell Teckomatorp                 1 2 2   2
200213 9 11 Anton Resell Teckomatorp                 1 2 2   2
200227 10 12 Anton Resell Teckomatorp                 1 2 2   2
200312 11 14 Anton Resell Teckomatorp                 1 2 2   2
200326 12 14 Anton Resell Teckomatorp                 1 2 2   2


Outstanding Player SkDF

Datum Omg. Rank Spelare Lag Match Set Ton 180 Hög Utgång Kort Set Tonsnitt SkDF Bonus Poäng SkDF
Ranking
Poäng
S V F S V F Antal Högsta Antal Kortast Match Totalt
190926 1 8 Anton Resell Teckomatorp 4 2 2 15 8 7 15   1 170 3 15 1 12
12
0
0
24 6.55
191010 2 8 Anton Resell Teckomatorp 8 6 2 30 20 10 35   1 170 8 15 1.17 0
2
7
6
39 7.23
191024 3 7 Anton Resell Teckomatorp 12 10 2 44 32 12 52   1 170 12 15 1.18 17
0
0
2
58 7.60
191107 4 9 Anton Resell Teckomatorp 16 11 5 61 40 21 72   2 170 18 15 1.18 5
5
8
6
82 7.19
191121 5 9 Anton Resell Teckomatorp 20 12 8 76 44 32 90   2 170 20 15 1.18 0
0
0
10
92 6.73
191205 6 8 Anton Resell Teckomatorp 24 15 9 93 55 38 115   4 170 25 13 1.24 11
5
0
21
129 7.16
200116 7 10 Anton Resell Teckomatorp 28 16 12 107 59 48 123 1 4 170 26 13 1.15 0
0
0
2
131 6.67
200130 8 10 Anton Resell Teckomatorp 32 19 13 122 68 54 136 1 4 170 27 13 1.11 0
0
0
4
135 6.50
200213 9 10 Anton Resell Teckomatorp 36 22 14 136 77 59 154 3 4 170 30 13 1.13 3
2
0
3
143 6.48
200227 10 10 Anton Resell Teckomatorp 40 24 16 152 83 69 175 4 4 170 33 13 1.15 8
6
0
0
157 6.44
200312 11 10 Anton Resell Teckomatorp 44 28 16 167 95 72 194 4 5 170 36 13 1.16 6
2
3
6
174 6.58
200326 12 10 Anton Resell Teckomatorp 48 30 18 183 103 80 213 4 5 170 40 13 1.16 13
0
2
6
195 6.59


Dubbel - Korsreferens

Namn Lag Anton
Resell
Glen
Rosberg
Johan
Bondesson
Lulzim
Elezaj
Mats
Resell
Roland
Månsson
Ulf
Persson
Anton Resell Teckomatorp --- 6 - 5     1 - 0    
2020-05-30    dartstatistik.se    Kontakta SK