Sweden Cup (SvDF) 2014/2015

Statistik och Resultat

Totalpoäng Sweden Cup

    Distriktslag Lagmatch Herrar Dubbel Herrar Singel Damer Dubbel Damer Singel Poäng Totalt
1 VDF 1 40 26 11 6 16 99
2 StDF 1 12 12 45 0 9 78
3 SkDF 1 12 3 3 20 15 53
  GDF 0 30 17 6 0 53
5 StDF 2 24 12 13 0 3 52
6 SkDF 2 4 6 8 12 6 36
7 UDF 1 4 0 12 0 0 16
8 VDF 2 2 6 0 0 1 9
9 UDF 2 0 6 0 0 0 6

Delpoäng Sweden Cup

    Distriktslag Lagmatch Herrar Dubbel Herrar Singel Damer Dubbel Damer Singel Poäng Totalt
1 VDF 1  40   20  6   10  1  0  0   6   10  6  99
2 StDF 1  12   12  0   21  15  6  3   0   6  3  78
3 SkDF 1  12   3  0   3  0  0  0   20   15  0  53
  GDF  0   30  0   10  3  3  1   6   0  0  53
5 StDF 2  24   12  0   6  3  3  1   0   3  0  52
6 SkDF 2  4   6  0   3  3  1  1   12   3  3  36
7 UDF 1  4   0  0   6  6  0  0   0   0  0  16
8 VDF 2  2   6  0   0  0  0  0   0   1  0  9
9 UDF 2  0   6  0   0  0  0  0   0   0  0  6
2015-05-17    dartstatistik.se