Tips för att underlätta huvudräkning i dart

Subtraktion enligt skolboken är den vanligaste metoden i huvudräkning och
funkar den för dig så fortsätt med det.

Här kommer mina tips på lite andra metoder som kan komma till användning
för att underlätta räkningen under pågående match, då det är lite
stressigt, för både skrivare och spelare.

En rutinerad skrivare/spelare väljer metod beroende på vilken poäng som
kastades och hur många poäng som återstår, dvs väljer den metod som känns
enklast att utföra just för stunden.

När man gör en huvudräkning och sedan vill kontrollräkna så kan man använda
addition enligt skolboken eller en annan metod (så man inte riskerar att
eventuellt upprepa samma fel med samma metod).