Anmälan av disciplinhändelse

 
 

Anmälan

Fält markerade med • är obligatoriska
Anmälarens namn
Anmälarens telefonnr
Anmälarens mejladress
 
Datum för händelsen (20åå-mm-dd)
Plats för händelsen
Rubrik på händelsen
 
Den anmäldes namn
 Den anmäldes telefonnr
 Den anmäldes mejladress
 
Tydligt och så noggrant som möjligt beskrivning av förseelsen som anses vara begången
(när, var, hur, vem/vilka och vad)
 
Bevisning / eventuella vittnesuppgifter / dokument kan sändas till Disciplinnämnden per mejl/post